สัญญาเช่าบ้าน

สัญญาเช่าบ้าน ที่จำต้องทราบ เตรียมให้พร้อมก่อนที่จะตัดสินใจเช่า-ให้เช่า

สัญญาเช่าบ้าน เป็นสิ่งจะต้องทราบและก็ควรจะจัดเตรียมให้พร้อมก่อนปลดปล่อยเช่าหรือให้เช่า ไม่ว่าจะเป็นการปลดปล่อยเช่าห้อง คอนโด ห้องแถว หรือตึกการซื้อขาย ย่อมควรจะมีกติการะหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าให้เป็นระเบียบก่อน ไม่เพราะฉะนั้นอาจจะมีการเกิดปัญหาตามมาได้ อาจจะมีการเกิดการไม่ จ่ายค่าเช่า ทำของที่อยู่ในบ้านเสียหาย สร้างความทุกข์ร้อนให้กับเจ้าของบ้าน ดั้งจมูกนั้นก่อนที่จะคิดที่จะตัดสินใจจะให้เช่าบ้านหรือจะเช่าห้อง ผู้ให้เช่าแล้วก็ผู้เช่าควรศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของสัญญาเช่าบ้านให้ดีเพื่อลดปัญหาที่อาจจะมีการเกิดขึ้นในอนาคตได้ วันนี้พวกเราจะพาไปทำความเข้าใจกับสัญญาเช่าบ้าน เอกสารประกอบ สัญญาเช่าบ้าน หรือ ฟอร์มสัญญาเช่าบ้าน ว่าจะมีกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์อะไรบ้าง phuket property

สัญญาเช่าบ้าน

ประการแรกจะต้องบอกก่อนว่า สัญญาเช่าบ้านเป็น หนังสือหรือเอกสาร ที่เป็นกติกา ด้วยกันระหว่างผู้ให้เช่าและก็ ผู้เช่าหรือคนที่ใช้ประโยชน์ เพื่อมีความรู้และความเข้าใจตรงกันทั้งยัง 2 ข้าง เป็นคำสัญญาต่าง ทดแทนที่ผู้ให้เช่า ยินยอมให้มีการใช้ประโยชน์ในบ้านส่วนผู้เช่ามอบเงินหรือ “ค่าใช้จ่ายสำหรับเช่า” สำเร็จทดแทน โดยจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน ผู้เช่าจะมีสิทธิเพียงแต่ได้ใช้ประโยชน์ในเงินทองในเวลาหนึ่งตามข้อตกลงแค่นั้น phuket property

หลักเกณฑ์สำหรับในการทำข้อตกลงเช่าห้อง

การมีเจตนาทำข้อตกลง กันระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้ เช่าก็นับว่ากำเนิดสัญญาเช่าบ้านแล้ว แต่ว่าในทางข้อบังคับนั้นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด ต่างก็ควรจะมีหลักฐานที่เป็นหนังสือหรือมีเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน ถ้าเกิดไม่ทำถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาจะไม่สามารถที่จะใช้ฟ้องศาลบังคับคดีในศาลได้ โดยสัญญาเช่าบ้านแบ่งเป็น 2 แบบเป็น phuket property

 1. สัญญาเช่าบ้านแบบช่วงเวลาไม่เกิน 3 ปี

กำหนดให้ทำเป็นหนังสือสัญญาเช่าห้องโดยมีการลงชื่อของ 2 ข้างอีกทั้งผู้ให้เช่ารวมทั้งผู้เช่า ระหว่างกันได้เอง phuket property

 1. สัญญาเช่าบ้านแบบช่วงเวลาที่ 3 ปีขึ้นไป

กำหนดให้ทำเป็นหนังสือรวมทั้งควรจะมีการ ลงทะเบียน ลงนามทั้งยัง 2 ข้าง ต่อบุคลากรข้าราชการ ก็เลยจะใช้ฟ้องคดีบังคับคดีได้ นอกเหนือจากนั้นการตกลงเช่าห้องในระยะ 3 ปีขึ้นไปควรต้องเสียค่าบริการให้แก่ข้าราชการกรมที่ดินอีกด้วย phuket property

การทำข้อตกลงเช่าห้องบางรายก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีข้อตกลง แบบพิเศษหรือคำสัญญา ต่างทดแทนพิเศษ ที่ทำไว้เพื่อเป็นการตกลง กันเพิ่มที่นอกเหนือจากการจ่ายค่าเช่าแล้ว ผู้เช่าต้องซ่อมหรือบำรุงอสังหาริมทรัพย์เมื่อเสียด้วย รีวิวบ้านภูเก็ต

หน้าที่ของผู้ให้เช่าในสัญญาเช่าบ้าน

ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ จำต้องมอบอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้เช่าตามคำสัญญา โดยอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่านี้จำเป็นจะต้องอยู่ในภาวะ ที่เหมาะสมแก่การใช้คุณประโยชน์ หรือพักอาศัย นอกเหนือจากนี้ผู้ให้เช่ายัง จำเป็นต้องดูแลรวมทั้ง รักษาอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้เช่า นอกจากจะทำเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านที่เป็นกติกาแบบพิเศษที่ให้ภาระหน้าที่แก่ผู้เช่าเป็นคนดูแลเอง รีวิวบ้านภูเก็ต

หน้าที่ของผู้เช่าในสัญญาเช่าบ้าน

เป็น การที่ผู้เช่าจะเข้ามา ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ นั้นควรมีการจ่ายผลตอบแทน ที่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าให้ตรงตามปริมาณ รวมทั้งตรงเวลาที่ได้ตกลงกัน ไว้รวมทั้งจะต้องใช้ประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์ จากที่ตกลงกันไว้ รีวิวบ้านภูเก็ต

การหยุดข้อตกลงสัญญาเช่าบ้าน

การยับยั้งของ สัญญาเช่าบ้านอาจมีเหตุผลมาจากผล ตามกฎหมาย เช่น การหมดสัญญาเช่าตาม ที่ตกลงกันไว้ ผู้เช่าที่อยู่ที่อาศัยเสียชีวิต หรืออสังหาริมทรัพย์ นั้นหายไปหรือไฟเผา ข้อบังคับอนุญาตให้ผู้ ให้เช่าหรือผู้เช่า สามารถบอกยกเลิกการเช่าได้โดยไม่ต้องบอก หรือในกรณีที่มีฝ้ายข้างใดข้างหนึ่งทำผิด หน้าที่ดังที่กำหนดไว้ ในสัญญาเช่า เช่น ไม่ชำระค่าเช่า หรือเปล่าปฏิบัติตามกติกาที่ทำร่วมกัน ถ้าเกิดสัญญาเช่าเป็นแบบไม่ระบุช่วงเวลาการเช่า แต่ละข้างสามารถเลิกข้อตกลงได้แม้กระนั้นควรต้องแจ้งบอกให้อีกข้างหนึ่งรับทราบก่อน แม้กระนั้นไม่มีความจำเป็นต้องบอกล่วงหน้าเกินกว่า 2 เดือน รีวิวบ้านภูเก็ต

ข้อมูลในทำหนังสือสัญญาเช่าบ้าน

นอกเหนือจากที่จะจำเป็นต้องทำความเข้าใจ เกี่ยวกับสัญญาเช่าบ้านแล้วก็ข้อกำหนดกฎหมายต่างๆมาบ้างแล้ว พวกเราควรจะมีการเตรียมข้อมูลสำหรับการทำหนังสือสัญญาเช่าบ้าน เอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน รวมทั้งข้อมูลที่จำต้องกำหนดไว้ภายในสัญญาเช่าบ้านจะต้องมีอะไรบ้าง ดังต่อไปนี้ รีวิวบ้านภูเก็ต

 1. ข้อมูลผู้ให้เช่ารวมทั้งผู้เช่า

โดยในสัญญาเช่าบ้าน ควรจะมีการกำหนด ข้อมูลส่วนตัวทั้งยังชื่อ สกุล ข้อมูลเลขประจำตัวสามัญชน แล้วก็ที่อยู่รกรากของผู้ให้เช่าแล้วก็ผู้เช่า รวมทั้งมีการระบุหรือเจาะจงบุคคลที่สามารถยนต์เข้ามาอยู่ในบ้านเช่าด้วย แล้วก็ถ้าหากผู้ให้เช่าไม่ยินยอมผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะไล่บุคคลที่มิได้อยู่ในสัญญาเช่าออกไปจากบ้านได้ รีวิวบ้านภูเก็ต

 1. ข้อมูลที่พักอาศัยที่ให้เช่า

โดยในเอกสารประกอบคำสัญญา เช่าห้องหรือข้อตกลง เช่าห้อง ควรจะมีการกำหนดจำพวกของ เงินทองที่ให้เช่า เหตุว่าเป็นบ้าน คอนโด หรือห้องแถว รวมทั้งควรจะมีการกำหนด ให้แน่ชัดว่าอสังหาริมทรัพย์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ตึก ซอกซอย ถนนหนทาง ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งถ้าหากในบ้านมีสินทรัพย์อื่นๆด้วย ก็ควรจะมีการกำหนดเอาไว้ภายในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านให้แจ่มชัด เป็นต้นว่า เครื่องเรือนต่างๆเตียง ตู้แช่เย็น ทีวี กุญแจห้อง ฯลฯ บ้าน

 1. จุดประสงค์สำหรับในการเช่า

ควรมีการเจาะจงให้แจ้งชัดในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน ว่ามีการใช้ประโยชน์ในต้นแบบใดซึ่งจำนวนมากการเช่าก็เพื่อพักอาศัยเพียงแค่นั้น ทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ให้เช่าสามารถที่จะระบุปริมาณผู้ที่พักได้ด้วย บ้าน

 1. ช่วงเวลาสำหรับในการเช่ารวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับเช่า

ควรจะมีการกำหนดเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านอย่างแจ่มแจ้งเกี่ยวกับช่วงเวลาเริ่มและก็ช่วงเวลาจบว่าอยากเช่าเป็นทุกเดือนหรือทุกปี นอกเหนือจากนั้นควรจะมีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าต่อเดือนไว้อย่างแจ่มแจ้ง ควรจะมีการเขียนเป็นตัวเลขและก็เป็นตัวหนังสือ พร้อมเจาะจงหนทางในจ่ายค่าเช่า นอกเหนือจากนั้นยังจำเป็นต้องเจาะจงวันเวลาสำหรับเพื่อการจ่ายค่าเช่าอีกด้วย บ้าน

 1. เงินประกันหรือค่าเงินมัดจำต่างๆ

เพื่อคุ้มครองป้องกันหรือลดปัญหาระหว่างผู้ให้เช่าและก็ผู้เช่าในตอนหลัง โดยในสัญญาเช่าบ้านจะต้องมีการเจาะจงจำนวนเงินรับรองไว้อย่างเห็นได้ชัด การกำหนดอัตราเงินประกันจำเป็นที่จะต้องเก็บในอัตราที่ข้อบังคับระบุเพียงแค่นั้น ดังเช่นว่า จำต้องไม่เกินปริมาณ 3 เท่าของค่าใช้จ่ายในการเช่าทุกเดือน นอกจากนั้นบางทีอาจจะบอกว่าเงินมัดจำจะถูกใช้ประโยชน์ในกรณีใดหรือเมื่อกำเนิดปัญหาใด แล้วก็จำเป็นที่จะมีการระบุช่วงเวลาสำหรับการคืนเงินรับรองหรือเงินมัดจำให้กับผู้เช่าด้วย บ้าน

 1. ค่าใช้สอยอื่นๆ

อาทิเช่น ภาษี ค่าน้ำและก็ค่าไฟ ควรมีการกำหนดให้กระจ่างแจ้งในสัญญาเช่าบ้าน ว่าคนไหนกันแน่มีบทบาทจะต้องรับผิดชอบ บ้าน

 1. การรักษาทรัพย์สมบัติที่เช่า

ผู้ให้เช่าจะต้องมีกฎระเบียบหรือระเบียบปฏิบัติไว้ให้แก่ผู้เช่าในสัญญาเช่าบ้าน ต้องกำหนดให้ผู้เช่าจำต้องรักษาอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าให้ราวกับเป็นบ้านของตนเอง แล้วก็ในเรื่องที่อสังหาริมทรัพย์ที่เช่าเสีย ผู้เช่าจึงควรแจ้งให้ผู้ให้เช่ารู้ในทันที บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. ค่าซ่อมหรือค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงการรักษา

ควรจะกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องค่าครองชีพสำหรับในการบำรุงซ่อมบำรุงให้เอาไว้ภายในสัญญาเช่าบ้านให้แน่ชัด มีอะไรบ้างที่ผู้ให้เช่าและก็ผู้เช่าจำเป็นต้องรับผิดชอบบ้างแล้วก็ถ้าผู้เช่าทำเสียหายเกินความจริง ผู้เช่าควรจะมีภาระหน้าที่ บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. การดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า

จะต้องมีการกำหนดให้กระจ่างแจ้งในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านว่าผู้เช่าจะดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมสินทรัพย์ที่เช่ามิได้ จะทำเป็นก็เมื่อได้รับความยินยอมพร้อมใจจากผู้ให้เช่าเพียงแค่นั้น รวมทั้งจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนด้วย รวมทั้งถ้าเกิดผู้เช่ามีการตกแต่งและก็นำของมาติดไว้กับตัวบ้านให้เช่า สิ่งที่เพิ่มเติมจะต้องกลายเป็นเจ้าของของผู้ให้เช่า โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องเงิน แต่ว่าหากว่าต้องการจะรื้อถอน ผู้เช่าจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งที่นำเพิ่มเติมนั้นแล้วก็จัดแจงซ่อมบ้านที่เช่าให้อยู่ในภาวะธรรมดาทุกสิ่งโดยผู้เช่าควรเป็นผู้ออกรายจ่ายเองทั้งหมดทั้งปวง บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. การบุกรุกในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า

ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน ควรจะมีการกำหนดเพราะถ้ามีบุคคลใดรุกล้ำเข้ามาในรอบๆทรัพย์สินที่เช่า มีการรบกวนหรืออ้างสิทธิอะไรก็แล้วแต่ผู้เช่าจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่ารู้โดยทันที แล้วก็ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะตรวจหรือเข้าไปซ่อมสินทรัพย์ที่เช่า ผู้เช่าจำเป็นที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้เช่าได้ตลอดระยะเวลา โดยผู้ให้เช่าแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. ข้อจำกัดการปลดปล่อยเช่าช่วง

ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน จะต้องมีการเจาะจงเพราะว่าผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิที่จะโอนสิทธิการเช่ารวมทั้งการเช่าตอนไม่ว่าจะทั้งสิ้นหรือนิดหน่อยไปให้คนอื่นๆได้ บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. การอนุญาตมีสัตว์เลี้ยง

กฎระเบียบเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน ควรจะมีการตกลงกันระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า โดยส่วนมากผู้ให้เช่ามักไม่ยินยอมให้มีการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงข้างในบ้านเช่า แต่งบางที่อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการยินยอมพร้อมใจให้นำสัตว์เลี้ยงบางจำพวกเข้ามาเลี้ยงได้ แต่ว่าควรมีข้อแม้การเลี้ยงกำหนดไว้ด้วย

ข้อบัญญัติเมื่อทำผิดข้อตกลง

เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำความตกลงเช่าห้อง ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านผู้ให้เช่ารวมทั้งผู้เช่าต้องมีการทำข้อตกลงกันให้ชัดแจ้งเพื่อไม่ให้กำเนิดปัญหาขึ้นในตอนหลังใด แบบอย่างของการไม่ทำตามสัญญาเช่า อย่างเช่น ผู้เช่าออกก่อนสัญญาเช่าหรืออยู่ไม่ครบคำสัญญา ผู้ให้เช่าก็มีสิทธิที่จะยึดเงินมัดจำคืนทั้งสิ้นได้ หรือในเรื่องที่ผู้เช่าไม่ทำตามสัญญาไหมทำตามกติกาที่กำหนดไว้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะให้ผู้เช่ากระทำตามคำสัญญาด้านในที่ระบุหรือสามารถเรียกเรียกร้องค่าเสียหายได้ ทั้งยังมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสัญญาได้

กรณีผิดนัดชำระค่าเช่าที่อยู่ที่อาศัย

ในเรื่องที่ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าบ้าน ผู้เช่าจำเป็นจะต้องจ่ายค่าปรับดอก 15% ต่อปี นับจากวันที่ผิดนัดจ่ายเป็นต้นไปกระทั่งจะจ่ายเสร็จครบบริบรูณ์ แล้วก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผู้ให้เช่าเสียไปเพื่อการทวงหนี้สินที่ค้างจ่ายนี้

ในกรณีที่มีการเลิกคำสัญญาเลิก

ควรจะมีการกำหนดในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านอย่างแจ่มแจ้งเพราะว่า ไม่ว่าจะเลิกข้อตกลงด้วยเหตุถึงกำหนดช่วงเวลาการเช่า หรือสาเหตุใดก็ตาม ผู้เช่าจำเป็นต้องย้ายสินทรัพย์ออกมาจากสมบัติพัสถานที่เช่าแล้วก็คืนเงินทองที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าในภาวะที่เป็นระเบียบภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าบ้าน แล้วก็ภายหลังเลิกข้อตกลงแล้ว ผู้เช่ายังมิได้มอบสมบัติพัสถานที่เช่าหรือยังมิได้ย้ายเงินทองออกไป ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะเข้าครอบครองสถานที่เช่าได้ รวมทั้งให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิย้ายสินทรัพย์ออกมาจากสถานที่เช่าได้โดยผู้เช่าจึงควรรับผิดชอบในค่าใช้สอยสำหรับเพื่อการย้ายเงินทองด้วย

การต่อสัญญาเช่าห้อง

โดยส่วนมากมักทำข้อตกลงอย่างต่ำ 1 ปีเป็นต้นไป แม้กระนั้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาสำหรับในการเช่าได้ดังที่ตกลงกัน ซึ่งในสัญญาเช่าบ้านจะต้องมีการเจาะจงอย่างเห็นได้ชัดว่าช่วงเวลาสำหรับการบอกไม่ต่อสัญญาเป็นกี่วันก่อนหมดสัญญา โดยมากควรจะบอกให้ทราบว่าจะไม่ต่อสัญญาเช่าให้แก่ผู้ให้เช่ารู้ก่อนหมดสัญญาภายในช่วงเวลา 30-45 วัน รวมทั้งจะต้องบอกให้ทราบโดยมีหลักฐานที่กระจ่าง และก็แม้ผู้เช่าอยากยืดอายุสัญญาเช่าจะต้องมีหลักเกณฑ์ให้กระจ่าง

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA สนามบินภูเก็ต บ้านสไตล์ริมทะเล

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

You May Also Like

More From Author