สินเชื่อบ้าน ออมสิน

สินเชื่อบ้าน ออมสิน สินเชื่อบ้านที่น่าสนใจในการสร้างบ้าน

สินเชื่อบ้าน ออมสิน สินเชื่อบ้านช่วยสานฝันเรื่อง บ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อน ไขสบายๆธนาคารออมสินรู้เรื่อง และก็ รู้ดีถึงความจำต้อง การมีบ้าน ซึ่งจะเป็นฐานราก สำคัญของการ เริ่มชีวิตที่ดี ก็เลยมุ่งผลักดัน แล้วก็ ช่วยสานฝันของท่าน ให้เป็นจริง ด้วยข้อจำกัดสบายๆและไม่ยุ่งยากเหมือนอย่างที่คิด จบทุกความอยากอ่อน​​งบ้านที่เดียวครบ phuket property

 • ซื้อที่ดินเพื่อจัดแจง ก่อสร้างตึก phuket property
 • ซื้อที่ดินพร้อม ตึกหรือห้องพัก phuket property
 • ซื้อที่ดิน แล้วก็ ก่อสร้างตึกในที่ดินนั้น phuket property
 • ซื้อที่ดินที่มีตึก ของตัวเอง หรือคู่ชีวิตก่อสร้างอยู่แล้ว
 • เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดิน หรือห้องพัก ของตัวเอง หรือสามีภรรยา จากสถาบันการเงิน

เนื้อหาสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

สินเชื่อบ้าน ออมสิน

ให้กู้ได้ทุกกรณี รวมกันไม่เกินปริมาณร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือ ราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้​

 1. กรณีกู้เพื่อหาที่พักอาศัย

ข้อตกลงที่อยู่ที่อาศัยข้างหลังที่ 1
(1) กรณีหลักประกันราคาแพงจำหน่ายต่ำลงมากยิ่งกว่า 10 ล้านบาท รีวิวบ้านภูเก็ต

ที่ดินพร้อมตึก ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
แฟลต ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า รีวิวบ้านภูเก็ต

(2) สำหรับที่พักที่อาศัยที่ราคาแพงจำหน่ายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 90 ของราคาค้าขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า รีวิวบ้านภูเก็ต

ข้อตกลงที่พักอาศัยข้างหลังที่ 2

(1) กรณีหลักประกันแพงจำหน่ายต่ำลงมากยิ่งกว่า 10 ล้านบาท Sale Villas Phuket (RU)

กรณีผ่อนหนี้คำสัญญาที่พักที่อาศัยข้างหลังที่ 1 ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า ในกรณีที่ดิน พร้อมตึกหรือแฟลต บ้าน

กรณีผ่อนส่งข้อตกลงที่อยู่ที่อาศัยข้างหลังที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 80 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า ในกรณีที่ดินพร้อมตึกหรือห้องเช่า บ้าน

(2) สำหรับที่พักที่อาศัยที่แพงจำหน่ายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 80 ของราคาค้าขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า บ้าน

ข้อตกลงที่อยู่ที่อาศัยข้างหลังที่ 3

(1) ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 70 ของราคาค้าขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า บ้าน

 1. กรณีกู้เพื่อก่อสร้างหรือเพิ่มเติมซ่อมตึก

ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 100 ของราคาประเมินของตึกที่ก่อสร้างหรือเพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซม แต่ว่าจำเป็นต้องไม่เกินอัตราส่วนตามที่ตั้งไว้ตามข้อ 1. สุดแท้แต่กรณี บ้านจัดสรรภูเก็ต

กรณีกู้เสริมเติม

กู้เพิ่มเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อรับรองสินเชื่อ แล้วก็เป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริง แม้กระนั้นเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งปวง จะต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า บ้านจัดสรรภูเก็ต

กู้เพิ่มอีกเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริงแต่ว่าเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งปวง จำต้องไม่เกินปริมาณร้อยละ 100 ของราคาค้าขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า บ้านจัดสรรภูเก็ต

ช่วงเวลาจ่ายเงินกู้

กรณีกู้เพื่อหาที่อยู่ที่อาศัย

ไม่เกิน 40 ปี ตั้งแต่แมื่อเดือน ที่จำต้องจ่ายเงินกู้ แล้วก็ ดอกงวดแรก ตามกำหนด ในข้อตกลง รวมทั้งเมื่อรวมอายุ ผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่าย เงินกู้ยืมจำเป็นต้องไม่เกิน 65 ปี เว้นเสียแต่ เจ้าของธุรกิจ ซึ่งสามารถพิสูจน์ รายได้ที่แน่ๆ เมื่อรวมอายุ ผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่ายเงินกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 70 ปี แต่ว่าถ้าเกิดหลักประกัน เป็นตึกการค้าขาย (เรือนแถว) ให้กู้เป็นสินเชื่อเคหะ ได้ไม่เกิน 2 คูหา และก็ระบุช่วงเวลา จ่ายเงินกู้ โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ บ้านจัดสรรภูเก็ต

กรณีกู้เพื่อหาที่พักอาศัย ไม่เกิน 40 ปี

กรณีกู้เพิ่อประกอบการค้ารวมทั้งอาศัย ไม่เกิน 30 ปี

ดังนี้กรณีกู้เพิ่มเพื่อก่อสร้างหรือเพิ่มเติมซ่อมบำรุงตึกจะขยายช่วงเวลาจ่ายเงินกู้จากคำสัญญาเดิมก็ได้ แต่ว่าจำต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง

กรณีกู้เพิ่มเพื่อเป็นค่าสัญญาประกันเพื่อรับรองสินเชื่อ

รวมทั้ง/หรือในกรณีที่มีการกู้เพิ่มเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ให้เป็นไปตามนี้

 1. กู้เสริมเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อรับรองสินเชื่อ รวมถึงเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริง แม้กระนั้นเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งปวง จำต้องไม่เกินปริมาณร้อยละ 100 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
 2. กู้เสริมเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริงแม้กระนั้นเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งสิ้น จะต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า phuket property

ดอก

 • อัตราค่าดอกเบี้ยเป็นไปตามที่แบงค์ระบุ
 • เนื้อหาการสมัคร
 • คุณลักษณะ
 • เป็นผู้ฝากเงินชนิด เผื่อเรียกของแบงค์
 • แก่ครบ 20 ปีขึ้นไป รวมทั้งเมื่อรวมอายุผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่ายเงินกู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี เว้นเสียแต่ เจ้าของธุรกิจซึ่งสามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่ๆ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับ ช่วงเวลา ที่จ่ายเงิน กู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีอาชีพแล้วก็รายได้แน่ๆ
 • การกู้ยืมร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องเป็นสามีภรรยา ลูก พ่อ คุณแม่ หรือ ญาติร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่มีความจำเป็นต้องครอบครองร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้

4.2 กู้ร่วมกับบุคคล อื่นที่นอกจาก จาก (4.1) จะต้องครอบครองร่วม ในหลักประกันทุกคน
ดังนี้ ในเรื่องที่กู้ร่วมกับบุคคล อื่นให้นับช่วงเวลา จ่ายเงินกู้ตาม อายุของผู้กู้ที่แก่น้อย ที่สุดเพียงผู้เดียว

หลักประกัน

 • ที่ดิน หรือที่ดิน พร้อมตึก หรือแฟลต ตามจุดมุ่งหมาย ที่ขอกู้และก็ตั้งอยู่ใน แหล่งชุมชนที่มี ความรุ่งโรจน์ มีกระแสไฟฟ้า สาธารณูปโภค อื่นๆตามความ จำเป็นต้อง รวมทั้งมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ ผ่านเข้าออก ได้สบาย
 • สิทธิการเช่าที่ดินรวมทั้ง / หรือตึกตามหลักหลักเกณฑ์ ที่แบงค์ประกาศระบุ
 • หลักทรัพย์ดังที่แบงค์ประกาศระบุ

เอกสารประกอบกิจการกู้ยืมเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ และก็คู่บ่าวสาว
 • สำเนาหลักฐานแต่งงาน หรือสำเนาใบแสดงการแยกทาง หรือสำเนา ใบมรณบัตรของผู้แต่งงาน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้รวมทั้งคู่แต่งงาน

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA สนามบินภูเก็ต บ้านสไตล์ริมทะเล

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย